top of page

NATJEČAJI NA KOJIMA JE NAŠA TVRTKA
PRIJAVILA USPJEŠNE PROJEKTE  
    

Korisnik potpore: ZEUS Exhausts Kft.

Naziv projekta: Program zajma za tehnološku modernizaciju mikro, malih i srednjih poduzeća matičnog broja GINOP-8.3.5-18/B

Iznos ugovorenog financiranja: 83.000.000 HUF

Predmet projekta:

Svrha Programa kreditiranja je financiranje kupnje zaliha i operativnih troškova potrebnih za nesmetano poslovanje mikro, malih i srednjih poduzeća, za koje se troškovi mogu obračunati na temelju opisa proizvoda._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 

Planirani završetak projekta: 15.01.2028

Oznaka projekta: GINOP-8.3.5-18/B

Korisnik potpore: Zeus Exhaust Kft.
Naziv projekta: Energetska modernizacija zgrade Zeus Exhausts Kft. Sa solarnim sustavom
Iznos ugovorenog financiranja: 9.417.078 ft.
Intenzitet potpore: 55%

Predmet projekta:
U sklopu projekta na krov poslovne jedinice na adresi 8800 Nagykanizsa, Sörgyár utca 3808. postavljena su 162 solarna panela Longi 370M 370 Wp. Zahvaljujući projektu pokrit će se 71% energetskih potreba proizvodnje metalnih elemenata za industriju namještaja, metalnih nogu i metalnih konstrukcija. Krovna površina proizvodnog pogona u cijelosti je iskorištena.
 

Planirani završetak projekta: 13.9.2021.
 

Oznaka projekta: GINOP-4.1.4-19-2020-03081

projektlogo20200910.jpg
Blight

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.:
Light Project 2018-LPP1-010 = Metal is our passion –’T’ straight line
Projektni partneri:
ZEUS Exhausts Kft. - ZGR Kovačić
Trajanje projekta: 01.05.2019. - 31.10.2020
Ukupan proračun projekta: 320.0300,79 EUR
Sufinanciranje EU: 240.225,59 EUR

 

Cilj projekta:

Partneri su prepoznali potrebu suradnje i nove ponude na tržištu industrije namještaja. U sklopu zajedničkog projekta ZEUS Kft. u svrhu proizvodnje namještaja razvio je posebni metalni profil „T straight line” pomoću kojeg se uklanjaju deformacije površina stolova od 2-3 m² koje se proizvode od punog drveta.
 

Ugradnjom elementa „T straight line” stolovi zadržavaju svoje originalne tvorničke parametre i estetičan izgled, i to u svim kilmatskim zonama i uz različitu vlažnost zraka. U sklopu partnerske suradnje ZGR Kovačić koristi novu tehnologiju kromiranja elemenata za industriju namještaja; tehnologija korištenja kroma trojne kovalentne veze predstavlja novost na hrvatskom tržištu.
Na taj način razvijen je proizvod koji je postao nezaobilaznim elementom proizvodnje namještaja od masivnog drveta.

 

Projektne aktivnosti:
Serijska proizvodnja elementa „T straight line” počiva na tehnološkom razvoju, zbog kojeg oba partnera trebaju nabaviti razne uređaje. ZEUS Exhausts Kft. kupuje uređaj za štancanje koji se pušta u rad u novoj hali sagrađenoj u sklopu projekta. ZGR Kovačić mijenja tehnologiju kromiranja, koja predstavlja najsuvremenije dostupno tehnološko rješenje (BAT) i novu genreraciju procesa zasnovanog na kromu trostrukog kovalentnog spoja. Nova obrada površine rezultira estetskim unapređenjem proizvoda. Novi galvanizacijski proces smanjuje onečišćenje zraka, iz otpadnih voda u potpunosti nestaje krom sa šestorostrukim kovalentnim spojem, što je u skladu s uredbama Europske agencije za kemikalije (ECHA).

Rezultat projekta:

Pored veće produktivnosti uslijed inovacija oba partnera ostvaruju uštedu potrošnje električne energije, smanjenje troškova zbrinjavanja otpada i poboljšanje radnog okruženja, čime se za zaposlenike stvaraju sigurnija radna mjesta.

Prekogranična regija, gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju.

zeus.projekt.tabla_-1024x724.jpg

Korisnik potpore: Zeus Exhausts Kft.
Naziv projekta: Provedba obuke na radnom mjestu u Zeus Exhausts Kft.
Iznos ugovorenog financiranja: 14.903.380 HUF
Intenzitet potpore: 100%

 

Predmet projekta:

Projekt identifikacijske oznake GINOP-6.1.6-17-2018-00867 ostvaruje se u poslovnom sjedištu tvrtke Zeus Exhausts Kft. u Nagykanizsi u sklopu Programa Széchenyi 2020, uz financiranje od strane  Europske unije. Cilj projekta je provedba edukacije na radnom mjestu.

 

Projektne aktivnosti:

Izrada edukacijskog plana
Zapošljavanje menadžera projekta
Provedba edukacije:
– Opće informacije o upravljanju kvalitetom
– Informacijsko-komunikacijska tehnologija u svakodnevici
– Informatička priprema za INDUSTRIJU 4.0

 

Provedene aktivnosti doprinose boljoj organizaciji i obavljanju radnih zadataka. Poboljšana je konkurentnost poduzeća, što doprinosi očuvanju radnih mjesta i omogućuje daljnji razvoj i proširenje aktivnosti.

 

Planirani datum završetka projekta: 31.7.2020.

 

Identifikacijska oznaka projekta: GINOP-6.1.6-17-2018-00867

 

2020.: U sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. sagrađena je proizvodna hala veličine 504 m² i ostvarena nabava opreme za štancanje.

Korisnik: Zeus Exhaust Kft.
Naziv projekta: Stvaranje novih proizvodnih kapaciteta u kombinaciji sa stvaranjem radnih mjesta u pogonu društva Zeus Exhaust Kft.
Ugovoreno financiranje: 49.465.665 HUF.
Stopa financiranja: 45%

Sadržaj projekta:

Provedbom projekta identifikacijske oznake GINOP-1.2.2- 15-2015-00856 u sklopu Programa Széchenyi 2020 ostvareno je povećanje proizvodnih kapacitita tvornice Zeus Exhausts Kft.-a u Nagykanizsi.

Nabavljena je sljedeća proizvodna oprema:

 

Stroj za rezanje plazmom BPL-H 1503, uređaj za pripremu ruba SMA 50-E22- 45L/R6, stroj za brušenje i poliranje MD4-CVC 1150.

Infrastrukturne investicije u vezi s nabavom: instaliranje mjerila sa strujnim transformatorom, izgradnja glavnog električnog razvoda, osnovna naknada za priključak na elektroenergetsku mrežu. Zahvaljujući investiciji u povećanje kapaciteta ostvarena je proizvodnja bez ukjučivanja vanjskih sredstava, čime je umjesto razvoja pojedinih dijelova procesa postignuta veća pridodana vrijednost i proizvodnja kompletnih proizvoda. Uz postojeću paletu proizvoda investicija omogućuje i proizvodnju novih proizvoda, čime se može postići porast tržišnog udjela i prihoda. Zahvaljujući novim kapacitetima stvorena su tri nova radna mjesta.

Datum stvarnog završetka projekta: 21.3. 2017.

Identifikacijska oznaka projekta: GINOP-1.2.2- 15-2015- 00856

Korisnik: Zeus Exhausts Kft.
Naziv projekta: Uvođenje fleksibilnog zapošljavanja kod društva Zeus Exhausts Kft.
Iznos ugovorenog financiranja: 10.210.416 HUF.
Stopa financiranja 100%

Sadržaj projekta:

 

Projekt oznake GINOP-5.3.2-16-2016-00006 ostvaren je u sklopu Programa Széchenyi 2020 u  tvornici tvrtke Zeus Exhausts Kft. u Nagykanizsi pomoću sredstava Europske unije. Projekt je ostvaren s ciljem uvođenja fleksibilnih oblika zapošljavanja koji su prilagođeni obitelji.


Aktivnosti ostvarene u sklopu projekta:

Savjetovanje u vezi s reorganizacijom radnih zadataka i uvođenjem fleksibilnih oblika zapošljavanja.Edukacija rukovoditelja u vezi s reorganizacijom radnih mjesta i uvođenjem fleksibilnog zapošljavanja, individualni i kolektivni coaching i radionice. Edukacija zaposlenika u vezi s reorganizacijom radnih mjesta i uvođenjem fleksibilnih oblika zapošljavanja, radionice. Zapošljavanje mentora na radnom mjestu. Nabava sredstava potrebnih za uvođenje fleksibilnih oblika zapošljavanja.
Razvojne aktivnosti omogućuju unapređenje organizacije i obavljanja radnih zadataka. Ostvaruje se napredak u komunikaciji zaposlenika. Na razini svih zaposlenika ostvaruje se bolja usklađenost rada i privatnog života.

Planirani datum završetka projekta: 31.03.2018.

 

Identifikacijska oznaka projekta: GINOP-5.3.2-16-2016-00006

 

Korisnik: Zeus Exhausts Kft.

Naziv projekta: Ostvarivanje novih proizvodnih kapaciteta u kombinaciji sa stvaranjem novih radnih mjesta kod Zeus Exhausts Kft-a.

Ugovoreno financiranje: 39.626.752 HUF.

Stopa financiranja: 45%

 

Sadržaj projekta:


U sklopu Programa Széchenyi 2020, kroz projekt oznake GINOP-1.2.2-16-2017-00472 ostvareno je povećanje kapaciteta proizvodnog pogona društva Zeus Exhausts Kft. u Nagykanizsi.

Nabavljena proizvodna oprema:

 

Vijčani kompresor M0SK-ST 07/10-KT-250BC, vakuumska dizalica VLA6F-1,0, CNC stroj sa 6 osi za savijanje ruba AHPS 31240-D 6, stol za zavarivanje S16 Professional 750, ćelija za robotizirano zavarivanje FD-B4L 1GM/2dm, uređaj za točkasto zavarivanje.
 

U sklopu projekta nabavljeno je šest raznih strojeva koji pojedinačno i kao cjelina doprinose povećanju proizvodnih kapaciteta. Investicija omogućuje proizvodnju novih proizvoda i već postojećim partnerima. Uvelike je unapređena količina i kvaliteta ostvarenih proizvoda, čime je postignuto povećanje opsega prodaje na domaćem i izvoznom tržištu. Zahvaljujući novim kapacitetima stvorena su dva nova radna mjesta.

 

Stvarni rok završetka projekta: 7.5.2018

 

Identifikacijska oznaka projekta: GINOP-1.2.2-16-2017-00472

 

Korisnik: Zeus Exhausts Kft.

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti tvrtke Zeus Exhausts Kft. pomoću adaptivne tehnološke inovacije.

Ugovoreno financiranje: 14.999.886 HUF.

Stopa financiranja: 49%

Sadržaj projekta:

Ostvarenjem projekta oznake GINOP-2.1.8-17-2017-00990 u sklopu Programa Széchenyi 2020 omogućeno je povećanje kapaciteta proizvodnog pogona društva Zeus Exhausts Kft. u Nagykanizsi.

 

Nabavljena proizvodna oprema:

•    Motorni stroj za valjanje lima MH 
•    CNC tokarski stroj Doosan Lynx 2100A CNC
•    Hidraulična poluatomatska tračna pila CARIF 450 BSA

Tijekom projekta nabavljena su tri uređaja koja pojedinačno i kao cjelina doprinose povećanju proizvodnih kapaciteta. Investicija kratkoročno, srednjoročno i dugoročno poduzeću otvara izvrsne mogućnosti. Skraćenjem proizvodnog lanca mogu se smanjiti tržišni rizici, skraćuje se proizvodni proces, dok se obveze prema partnerima mogu ostvarivati na precizniji način. Novi strojevi omogućuju širu paletu proizvoda i nove tržišne mogućnosti. Omogućuje se sklapanje novih ugovora o nabavi i dobavljačkih ugovora, a postojeći se ugovori na zadovoljstvo partnera mogu dopuniti novim elementima. Investicija istodobno omogućuje očuvanje postojećih radnih mjesta.

 

Datum stvarnog završetka projekta: 16.10.2018

 

Identifikacijska oznaka projekta: GINOP-2.1.8-17-2017-00990

 

Korisnik: Zeus Exhausts Kft.
Naziv projekta: Informatički razvoj kod ZEUS Exhausts Kft.-a
Ugovoreno financiranje: 11.077.600 HUF.
Stopa financiranja: 40%

Sadržaj projekta:

Dimenzije i poslovanje poduzeća danas su već na razini na kojoj se bez suvremenih integriranih informacijskih sustava upravljanje internim i vanjskim procesima ne može ostvarivati odgovarajućom brzinom i potrebnom transparentnošću. Jedna od temeljnih mogućnosti unapređenja poslovne učinkovitosti je primjena suvremenih sustava za upravljanje poduzećem, kojima se poslovni procesi ostvaruju unutar jedinstvenih okvira. Karakteristike i dinamičan rast poduzeća umjesto postojećeg izoliranog rješenja zahtijevaju jedinstven informacijsko-tehnološki razvoj koji je u skladu sa suvremenim zahtjevima.
 

Tijekom projekta uveden je sustav MobilSzla ERP koji je razvila tvrtka Rooter Fejlesztő Kft. U realizacijskoj fazi stručnjaci su ispitali postojeće poslovne procese i izradili potrebne procedure i funkcionalnosti, nakon čega su instalirali i prilagodili sustav. Nakon izrade i migracije baza podataka korisnici su u sklopu edukcije osvojili informacije potrebne za funkcioniranje sustava.
 

Uvedeni ERP sustav pokriva skoro sva poslovna područja poduzeća: omogućuje upravljanje partnerima, prodaju, nabavu, logistiku, skladištenje i proizvodnju, rukovoditeljima dostavlja informacije o učinkovitom poslovanju i rezultatima, unapređuje upravljanje, planiranje i udaljeni pristup, podržava grupni rad te otvara suvremene mogućnosti čuvanja i arhiviranja dokumenata.
 

Uvođenje ERP sustava doprinosi poboljšanju poslovne učinkovitosti poduzeća, što se podjednako odražava na prihode i poboljšanje poslovnih rezultata. Korištenjem uvedenih IT sustava poduzeće brže i učinkovitije reagira na tržišne izazove, te učinkovitije ostvaruje zahtjeve vlasnika i zaposlenika.

Datum stvarnog završetka projekta: 1.10.2019

Identifikacijska oznaka projekta: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2018-01137

bottom of page