top of page
szurke.jpg
industrial-worker-labourer-factory-welding-steel-structure_1268x1080.jpg

ZAVARIVANJE

AWI zavarivanje – AWI je postupak zavarivanja inertnim (neutralnim) plinom pri kojem se u zaštitnom plinskom okruženju (argon) koriste volframske elektrode, a naziva se još i TIG (Tungsten Inert Gas) zavarivanjem. Radi se o elektrolučnom zavarivanju volframskim elektrodama koje se ne otapaju. Kod TIG zavarivanja elektroluk nastaje između radnog komada i volframske elektrode. Površinu na kojoj se obavlja zavarivanje, elektroluk i elektrodu štiti zaštitni plemeniti plin (argon) koji struji iz pištolja za zavrivanje.

CO zavarivanje – Kod elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim plinom (poznato pod nazivom MIG ili MAG elektrolučno zavarivanje) nastaje električni luk između neprekidno dostavljane pune žičane elektrode i radnog komada. Elektroluk i otopinu štiti neutralni ili aktivni plinski mlaz. Ovaj postupak prikladan je za većinu materijala, dok se materijali za zavarivanje mogu nabaviti za široku paletu metala. 

Robotizirano zavarivanje – Robotizirano zavarivanje – U pogledu brzine zavarivanja elemenata i optimizacije kvalitete robotizirano zavarivanje predstavlja najbolju metodu. Položaji za zavarivanje koji su konfigurirani na odgovarajući način jamče najkvalitetnije zavarene spojeve i održavanje troškova na niskoj razini. Preduvjet toga je izvođenje dugih serija, jer stavljanje robota u pogon i izrada potrebnih šablona za zavarivanje iziskuju stalne troškove, koji su prihvatljivi ako je naručena velika količina proizvoda.

Vrsta CNC robota za zavarivanje:

Daihen Varstroj VRC FD B4L 

bottom of page